Privacybeleid

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Heavenly kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Stichting Ximena’s Vlinder, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Stichting Ximena’s Vlinder verstrekt. Stichting Ximena’s Vlinder kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Uw naam
Uw e-mailadres
Uw IP-adres

WAAROM HEAVENLY GEGEVENS NODIG HEEFT
Heavenly verwerkt uw persoonsgegevens per email contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt.

Daarnaast kan Heavenly uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit het boeken van een date.

HOE LANG STICHTING XIMENA’S VLINDER GEGEVENS BEWAART
Stichting Ximena’s Vlinder bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
Stichting Ximena’s Vlinder verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Heavenly worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Heavenly gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een

verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen via ons contactformulier . Heavenly zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Heavenly neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Heavenly maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Heavenly verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Heavenly op via ons contactformulier.

escort-heaenly.be is een website van Heavenly. Heavenly is

als volgt te bereiken:

E-mailadres: via ons contactformulier.

Ik moet de bezoeker waarschuwen voor cookies, Maar ik kan je geruststellen er worden geen gegevens op deze website opgeslagen. Privacy policy